TP Mỹ Chưa Có Ai nhiễm Covid 19 An Toàn Nhất MỹTính Đến ngày 16/11/2020, TP Point Roberts Của Mỹ chưa ghi nhận người nào nhiễm Covid 19, trở thành thành phố an toàn nhất nước Mỹ vào lúc này.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *