Top những bài nhạc phim cổ trang Trung Quốc hay nhất- Nhất định phải nghe 2019Top những bài nhạc phim cổ trang Trung Quốc hay nhất- Nhất định phải nghe 2019

Xem thêm các bài viết Giải Trí: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

27 responses to Top những bài nhạc phim cổ trang Trung Quốc hay nhất- Nhất định phải nghe 2019

 1. 1. 00:00 Thán Vân Hề

  2. 04:40 Hoa Rơi Thành Bùn

  3. 09:20 Tố Vũ

  4. 13:24 Anh Hùng Hữu Lộ

  5. 18:08 Tình Sương

  6. 22:36 Hồ Ly Trắng

  7. 27:42 Kiếm Tâm

  8. 31:57 Túy Phi Sương

  9. 36:16 Phù Tru

  10. 40:33 Thần Thoại

  11. 45:22 Tương Tư Dẫn

  12. 49:56 Thanh Y Dao

  13. 54:47 Ái Thương

  14. 59:47 Thiên Địa Vô Sương

  15. 1:03:24 Âm Thanh Của Tuyết Rơi

  16. 1:08:35 Bất Nhiễm

  17. 1:14:01 Cô Phương Bất Tự Thưởng

  18. 1:19:07 Cung Dưỡng Tình Ái

  19. 1:22:42 Chiêu Diêu

  20. 1:27:12 Cho Dù Không Có Nếu Như

  21. 1:32:24 Dục Hỏa Thành Thi

  22. 1:37:59 Họa Tình

  23. 1:43:29 Hồng Tường Thán

  24. 1:47:56 Kiếm Hồn

  25. 1:51:42 Là Em Tự Đa Tình

  26. 1:56:30 Lạnh Lẽo

  27. 2:02:05 Mộng Phồn Hoa

  28. 2:07:09 Thiên Kim Bất Hoạt Tiêu Dao

  29. 2:11:46 Như Ca

  30. 2:17:16 Phàm Tâm

  31. 2:21:17 Tam Sinh Tam Thế

  32. 2:25:34 Tam Thốn Thiên Đường

  33. 2:30:21 Tay Trái Chỉ Trăng

  34. 2:34:12 Tiêu Dao Tuyệt Nhất

  35. 2:38:07 Tình Nguyện

 2. 1. 00:00: Thán Vân Hề

  2. 04:40: Hoa Rơi Thành Bùn

  3. 09:20: Tố Vũ

  4. 13:24: Anh Hùng Hữu Lộ

  5. 18:08: Tình Sương

  6. 22:36: Hồ Ly Trắng

  7. 27:38: Kiếm Tâm

  8. 31:50: Túy Phi Sương

  9. 36:14: Phù Tru

  10. 40:32: Thần Thoại

  11. 45:18: Tương Tư Dẫn

  12. 49:48: Thanh Y Dao

  13. 54:40: Ái Thương

  14. 59:46: Thiên Địa Vô Sương

  15. 1:03:24: Âm Thanh Của Tuyết Rơi

  16. 1:08:22: Bất Nhiễm

  17. 1:14:02: Cô Phương Bất Tự Thưởng

  18. 1:19:06: Cung Dưỡng Tình Ái

  19. 1:22:40: Chiêu Diêu

  20. 1:27:12: Cho Dù Không Có Nếu Như

  21. 1:32:24: Dục Hỏa Thành Thi

  22. 1:37:52: Họa Tình

  23. Hồng Tường Thán

  24. Kiếm Hồn

  25. Là Em Tự Đa Tình

  26. Lạnh Lẽo

  27. Mộng Phồn Hoa

  28. Thiên Kim Bất Hoạt Tiêu Dao

  29. Như Ca

  30. Phàm Tâm

  31. Tam Sinh Tam Thế

  32. Tam Thốn Thiên Đường

  33. Tay Trái Chỉ Trăng

  34. Tiêu Dao Tuyệt Nhất

  35. Tình Nguyện

 3. 1.  00:00 Thán Vân Hề

  2.  04:40 Hoa Rơi Thành Bùn

  3.  09:20 Tố Vũ

  4.  13:24 Anh Hùng Hữu Lộ

  5.  18:08 Tình Sương

  6.  22:36 Hồ Ly Trắng

  7.  27:42 Kiếm Tâm

  8.  31:57 Túy Phi Sương

  9.  36:16 Phù Tru

  10.  40:33 Thần Thoại

  11.  45:22 Tương Tư Dẫn

  12.  49:56 Thanh Y Dao

  13.  54:47 Ái Thương

  14.  59:47 Thiên Địa Vô Sương

  15.  1:03:24 Âm Thanh Của Tuyết Rơi

  16.  1:08:35 Bất Nhiễm

  17.  1:14:01 Cô Phương Bất Tự Thưởng

  18.  1:19:07 Cung Dưỡng Tình Ái

  19.  1:22:42 Chiêu Diêu

  20.  1:27:12 Cho Dù Không Có Nếu Như

  21.  1:32:24 Dục Hỏa Thành Thi

  22.  1:37:59 Họa Tình

  23.  1:43:29 Hồng Tường Thán

  24.  1:47:56 Kiếm Hồn

  25.  1:51:42 Là Em Tự Đa Tình

  26.  1:56:30 Lạnh Lẽo

  27.  2:02:05 Mộng Phồn Hoa

  28.  2:07:09 Thiên Kim Bất Hoạt Tiêu Dao

  29.  2:11:46 Như Ca

  30.  2:17:16 Phàm Tâm

  31.  2:21:17 Tam Sinh Tam Thế

  32.  2:25:34 Tam Thốn Thiên Đường

  33.  2:30:21 Tay Trái Chỉ Trăng

  34.  2:34:12 Tiêu Dao Tuyệt Nhất

  35.  2:38:07 Tình Nguyện

 4. Nhạc phim hay nhất là thiên địa vô sương, bất nhiễm, lạnh lẽo, tình sương,tay trái chỉ trăng,tam sinh tam thế, kiếm tâm……..👍👍👏👏

 5. Đời tôi buồn lắm ai ơi
  Gần 20 năm cuộc đời chưa từng 1 ngày được vui
  Bệnh tật tai hoạ luôn giáng xuống đầu
  Mặc dù mình không hề làm trái ý trời
  Chắc là số kiếp nhân sinh đã định sẵn
  Hnay mình chia sẻ để mọi người hãy tựtin vào cuộc sống hơn bởi vì còn nhiều số phận còn xấu số hơn ta rất nhiều

 6. List nhạc:
  1. 00:00: Thán Vân Hề
  2. 04:40: Hoa Rơi Thành Bùn
  3. 09:20: Tố Vũ
  4. 13:24: Anh Hùng Hữu Lộ
  5. 18:08: Tình Sương
  6. 22:36: Hồ Ly Trắng
  7. 27:38: Kiếm Tâm
  8. 31:50: Túy Phi Sương
  9. 36:14: Phù Tru
  10. 40:32: Thần Thoại
  11. 45:18: Tương Tư Dẫn
  12. 49:48: Thanh Y Dao
  13. 54:40: Ái Thương
  14. 59:46: Thiên Địa Vô Sương
  15. 1:03:24: Âm Thanh Của Tuyết Rơi
  16. 1:08:22: Bất Nhiễm
  17. 1:14:02: Cô Phương Bất Tự Thưởng
  18. 1:19:06: Cung Dưỡng Tình Ái
  19. 1:22:40: Chiêu Diêu
  20. 1:27:12: Cho Dù Không Có Nếu Như
  21. 1:32:24: Dục Hỏa Thành Thi
  22. 1:37:52: Họa Tình
  23. Hồng Tường Thán
  24. Kiếm Hồn
  25. Là Em Tự Đa Tình
  26. Lạnh Lẽo
  27. Mộng Phồn Hoa
  28. Thiên Kim Bất Hoạt Tiêu Dao
  29. Như Ca
  30. Phàm Tâm
  31. Tam Sinh Tam Thế
  32. Tam Thốn Thiên Đường
  33. Tay Trái Chỉ Trăng
  34. Tiêu Dao Tuyệt Nhất
  35. Tình Nguyện

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *