Toán lớp 3 – Tìm một số, biết số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất.#CôLanToán

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

31 responses to Toán lớp 3 – Tìm một số, biết số đó chia cho 5 thì được thương là 4 và số dư là số dư lớn nhất.

  1. 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

  2. 📱📱📱📱📱😘😘😘😘😘🍳🍳🍳🍳🍳🍳🍲🍲🍲🍲🍲🍲🐽🐽🐽🐽🐽🇦🇮🇦🇮🇦🇮🇦🇮🇦🇮🇦🇮☣☣☣☣☣☣🍝🍝🍝🍝🍝🍝🥫🥫🥫🥫🥫🥫☣☣☣☣☣☣📲📱📲📱📲📱📲📱📲📱🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🥚🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌎🌏🌏🌏🌏🌏🌏🌏🏅🏅🏅🏅🏅🏅🏅😃😃😃😃😃😃😃😍😍😍😍😍😍😍🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍐🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍇🍐🍏🍈🍏🍈🍏🍈🍏🍏🍈🍏🍈🍏🍈🍏🍈🍏🍈🍏🍈🍏🍈🍏🍈🍏🍈🍏🍈🍏🍑🥔🍑🥔🥔🍑🥔🍑🥔🍑🥔🍑🥔🍑🥔🥔🍑🥔🍑🥔🍑🥔🍑🥔🥕🍒🥕🍒🥕🍒🥕🍒🥕🍒🥕🍒🥕🍒🥕🥕🍒🥕🍒🥕🍒🥕🍒🥕🍒🍓🍆🍆🍓🍆🍓🍆🍓🍆🍓🍆🍆🍓🍆🍓🍆🍓🍆🍓🍆🍓🍆🍆🍓🥖🌽🥖🌽🥖🌽🥖🌽🥖🌽🥖🌽🥖🥖🌽🥖🌽🥖🌽🥖🌽🥖🌽🥖🌽🥖🌽🥖🌽🥖🌽🥖🥖🌽🥖🥖🌽🥖🌽🍄🥥🍄🥥🍄🥥🥊🎿🥊🎿🥋🥊🥋🥊🥋🥊🥋🥊🥋🥊🥋🥊🥋🥋🥊🥋🥊🥋🥋🥊🥋🥊🥋🥊

  3. cô ơi khi nào cô cho em biết toán nâng cao lớp 4 nha cô . nha nha nếu đc em đăng kí cho cô nha . em thank you cô
    .

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *