Toán lớp 2- Hướng dẫn một số bài toán tìm X, tìm số hạng, tìm tổng, tìm số bị trừ,tịm hiệu👩‍🏫

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *