Toàn cảnh lễ tổng kết năm học: 2019-2020. Trường tiểu học bình thạnh 1Video quay lại cảnh toàn buổi lễ tổng kết năm học: 2019-2020. Trường tiểu học bình thạnh 1. Trong đó có các tiết mục văn nghệ:Đồng ca mùa hạ, nhảy aerobics và em yêu mùa hè quê em, hiệu trưởng thông qua kết quả năm học, phó hiệu trưởng thông qua quyết định khen thưởng hs phong trào và học sinh giỏi năm học, cuối cùng phát thương hs giỏi khối 1-khối 5.
#ThanhHPKVlog, #Tổngkếtnămhọc2019-2020

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *