Toàn Cảnh kỳ Thi Thăng Cấp Cao Đẳng VoViNam Năm 2020 ( VoViNam 2020 College Level Up Exam Overview )Kỳ thi thăng cấp cao đẳng Vovinam là kỳ thi được tổ chức nhằm mục đích củng cố vị thế đai Vovinam, nâng cao trình độ, đánh giá kết quả tập luyện và năng lực chuyên môn, kỹ thuật của lực lượng võ sư, huấn luyện viên, vận động viên Vovinam.
Đối tượng, điều kiện để dự thi thăng cấp cao đẳng Vovinam

1. Đối tượng
Dành cho các môn sinh đã học hết cá chương trình thường xuyên tập luyện nghiên cứu Việt Võ đạo theo quy chế kỹ thuật của Liên đoàn và nội quy của môn phái.

2. Điều kiện dự thi
Võ sinh có đạo đức tốt, không vi phạm quy chế võ thuật và đang hiện có hoạt động cụ thể trong lĩnh vực truyền bá, phát triển môn phái có hiệu quả, có kế hoạch, chương trình hoạt động.
Trình độ chuyên môn:
Cấp Chuẩn Hồng đai: 4 năm trở lên
Cấp Hồng Đai Nhất: 5 năm trở lên với thí sinh có bằng đại học và 7 năm đối với thí sinh không có bằng đại học
Cấp Hồng Đai Nhị: 6 năm trở lên với thí sinh có bằng đại học và 8 năm trở lên với thí sinh không có bằng đại học.
Thí sinh dự thi có bằng cử nhân chuyên ngành giáo dục trở lên và tham gia ban chấp hành, giữ vị trí quan tọng, đóng góp có hiệu quả sẽ được ưu tiên xét cho dự thi. Miễn là tiểu luận, chỉ cần thực hiện báo cáo minh họa hoạt động cụ thể, văn bằng.
Thí sinh dự thi phải nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định, khi dự thi phải chấp hành nghiêm chỉnh nội quy khóa thi. Hồ sơ dự thi phải có xác nhận của liên đoàn/hội/bộ môn, cơ quan chủ quản địa phương nơi thí sinh đang luyện tập, sinh hoạt.
Các trường hợp được xét ưu tiên về niên hạn: Đối với thành viên đang có bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể thao trở lên, người lớn tuổi.

Chương trình thi và nội dung thi thăng cấp cao đẳng đai Vovivnam 2020
1. Chương trình thi
Chương trình thi thăng cấp chuẩn Hồng Đai, Hồng Đai Nhất cấp, Hồng Đai Nhị cấp
Áp dụng theo chương trình thi và tập luyện hiện hành của Liên đòn Vovinam Việt Nam.

2. Nội dung thi
Chuẩn Hồng Đai
a) Chuẩn Hồng Đai
Võ thuật:
12 thế côn cơ bản
9 thế tay không đoạt súng
Mộc bản pháp
Việt võ đạo quyền
Từ tượng côn pháp
Song luyện số 4
Lý thuyết võ đạo
Trả lời các câu hỏi lý thuyết về tìm hiểu Việt Võ Đạo
Bài luận về nguyên lý Cương nhu phối triển
Báo cáo quá trình tập luyện, sinh hoạt và thành tích hoạt động Vovinam

b) Hồng Đai Đệ Nhất Cấp
Võ thuật
12 thế tay không đoạt búa rìu
9 thế tấn công bằng súng trường
Ngọc Tràn quyền
Bái đầu búa rìu
Nhật Nguyệt Đại đạo pháp
Thương lê pháp
Lý thuyết võ đạo
Trả lời các câu hỏi lý thuyết về tìm hiểu Việt Võ Đạo
Báo cáo quá trình tập luyện, sinh hoạt và thành tích đạt được trong hoạt động Vovinam cụ thể
Tiểu luận võ học

c) Hồng Đại Đệ Nhị Cấp
Võ thuật
Hạc quyền
Thái cực đạo pháp
Song luyện mã tấu
Lý thuyết võ đạo
Tiểu luận võ học
Báo cáo quá trình tập luyện, sinh hoạt và thành tích đạt được trong hoạt động Vovinam cụ thể

Fb ca nhân

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

One response to Toàn Cảnh kỳ Thi Thăng Cấp Cao Đẳng VoViNam Năm 2020 ( VoViNam 2020 College Level Up Exam Overview )

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *