[TKKD] Giải bài tập Công thức Cộng xác suất

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

One response to [TKKD] Giải bài tập Công thức Cộng xác suất

  1. phút thứ 5:20–5:50, …thông qua công thức bù 1 trừ P, biến cố có mua hàng nghĩa là mua tại ít nhất 1 trong 2 kênh bán hàng: web hoặc trực tiếp. Cụm từ ít nhất diễn tả cho biến cố A+B

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *