Tính toán thành phần động của tải trọng Gió theo TCVNTính toán thành phần động của tải trọng Gió theo TCVN 2737:1995 và TCXD 229:1999

♪ Songs: Game Livet Bort (Baretruls)
☛ Subscribe to them here:

I do not own this audio. All rights belong to its rightful owner. This video clip is copyright.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

27 responses to Tính toán thành phần động của tải trọng Gió theo TCVN

  1. Chào anh. Em đang làm đồ án tốt nghiệp. Mong anh cho em xin file tính gió động đất theo TCVN để tính toán.
    Anh gửi qua địa chỉ email: [email protected]
    Em xin cảm ơn anh nhiều ạ

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *