Tinh Hoa NIKAYA – Sáu Pháp Vận Hành Đời Sống 3Linh Quy Pháp Ấn 6-7-2020

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

6 responses to Tinh Hoa NIKAYA – Sáu Pháp Vận Hành Đời Sống 3

  1. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật… Con xin thành tâm cúi đầu đảnh lễ đức thế tôn bậc a la Hán chánh đẳng giác… Con xin thành tâm cúi đầu tri ân và đảnh lễ sư phụ

  2. Cúi đầu kính đảnh lễ trên Sư phụ, cúi đầu kính đảnh lễ Đại Tăng bổn tự!!!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *