Tính cước vận chuyện đường bộ (tính theo quy định giá cước vận tải địa phương)Video này hướng dẫn tính cước vận chuyển đường bộ căn cứ theo QĐ ban hành giá cước vận tải hàng hóa bằng ô tô do các địa phương ban hành.
Video hướng dẫn có liên quan (tính cước vận chuyển vận dụng định mức dự toán vận chuyển ban hành kèm theo TT số 10/2019/TT-BXD):

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *