Tình Báo NGUYỄN MINH VÂN – Hồi Ức 724 Ngày Đày Ải Trong Địa Ngục Chín Hầm Của Ngô Đình Cẩn VNCHTình Báo NGUYỄN MINH VÂN – Hồi Ức 724 Ngày Đày Ải Trong Địa Ngục Chín Hầm Của Ngô Đình Cẩn VNCH
“Giữa năm 1957, Thường vụ Khu ủy nhất trí với Cơ quan tình báo chiến lược Trung ương, điều Nguyễn Minh Vân chuyển vùng vào Sài Gòn để nắm một lưới điệp báo đặc biệt của khu. Công việc đang bắt đầu có hiệu quả thì ngày mùng 1 tháng 11 năm 1957, Nguyễn Minh Vân bị bọn Mật vụ Miền Trung vào bắt, do có sự khai báo của một số cán bộ cơ sở đầu hàng địch trong mạng lưới điệp báo mới được bàn giao. ”

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *