Tin mới | Xe công nghệ phải dán biển "xe hợp đồng"Đối với ôtô công nghệ đã được cấp phù hiệu xe hợp đồng trước ngày 1 . 4, nếu tiếp tục kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng phải xin cấp lại…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *