TIN LÀNH CỦA ĐỨC CHÚA TRỜICT. THỜ PHƯỢNG CHÚA 18.10.2020//
KINH THÁNH: CÔNG VỤ 5:26-40//
GIẢNG LUẬN: TĐ NGUYỄN TRUNG VINH//
HƯỚNG DẪN: CÔ KIỀU VIỆT NGUYÊN

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *