Tin học Lớp 12 – Giải Bài tập và thực hành 8 – Tạo báo cáoChương 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft Access
Tin học Lớp 12 – Giải Bài tập và thực hành 8 – Tạo báo cáo
Nội dung
Câu 1: (sgk trang 75 Tin 12): Từ bảng HOC_SINH trong CSDL QuanLi_HS, tạo một báo cáo để in ra danh sách các học sinh gồm họ tên, ngày sinh, địa chỉ. Hãy nhóm theo giới tính (Nam, Nữ) và tính số học sinh nam, số học sinh nữ (có sử dụng hàm Count).
Câu 2: (sgk trang 75 Tin 12): Tạo báo cáo in danh sách học sinh khá (có điểm trung bình mỗi môn từ 6.5 trở lên).

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *