Timeline là gì? Những ý nghĩa của Timeline – Nghialagi.orgTimeline là gì? Có thể hiểu một cách đơn giản thì Timeline là sự trình bày một chuỗi các sự kiện theo thời gian dọc theo một đường được vẽ. Cho phép người xem hiểu được các mối quan hệ tạm thời một cách nhanh chóng.

Thuật ngữ này đôi khi cũng được mở rộng để có nghĩa là một niên đại theo bảng. Các đoạn theo từng năm hoặc hoàn toàn là khái niệm. Càng ngày thì các mốc thời gian được minh họa bằng infographics kết hợp văn bản và hình ảnh đồ họa để trình bày tốt hơn.

Các mốc thời gian rất hữu ích để ghi lại bất kỳ loại phát triển nào, cung cấp một lịch sử dễ hiểu và giúp người xem hiểu được các xu hướng trong quá khứ và hiện tại.

Các công cụ cũng hữu ích cho các nhiệm vụ quản lý. Trong quản lý dự án , ví dụ, một Timeline minh họa sự kiện quan trọng. Thời hạn và số ngày quan trọng khác và các sự kiện trong vòng đời của dự án. Cân bằng rõ ràng mục tiêu đến ngày cụ thể. Các chú thích cho dòng thời gian có thể ghi lại tiến trình thực tế.

@nghialagiorg #nghialagiorg #nghialagi

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ: 999 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0783982495
Website:
Google site:
About me:
Twitter:
Flickr:
Pinterest:
Flipboard:
Email: [email protected]

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *