Giáo Dục

TÌM NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH MŨ- LOGARIT VỚI CASIO FX 580VNXỨng dụng máy tính Casio vào các bài toán trắc nghiệm liên quan đến phương trình mũ-logarit là một phương pháp làm hiệu quả để chọn được đáp án nhanh và chính xác hơn. Trong video ngắn này, Diễn đàn Toán Casio sẽ trình bày một số ví dụ sử dụng lệnh CACL và TABLE để tìm kết quả cho bài toán phương trình mũ logarit.
Bài viết 1:
Bài viết 2:

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

2 Comments

  1. Khan Phạm November 30, 2019
  2. NT Vân November 30, 2019

Join The Discussion