Tiết mục nhảy Mashup : Người Ở Đừng Về + Như Ngày Hôm Qua ( Lớp 9C Trường THCS Hải Hòa ) biểu diễn.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

2 responses to Tiết mục nhảy Mashup : Người Ở Đừng Về + Như Ngày Hôm Qua ( Lớp 9C Trường THCS Hải Hòa ) biểu diễn.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *