Tiếp thị giáo dục – Marketing giáo dục – Chương 1- phần 2Marketing giáo dục 4.0 hay Tiếp thị giáo dục 4.0 là một môn khoa học xã hội mới được một số trường sư phạm giảng dạy.
– Trình bày: NCS. Lê Phát Minh (Viện Hàn Lâm Khoa Học Ba Lan)
– Môn: Tiếp thị giáo dục 4.0

Đề cương Môn học Tiếp thị giáo dục hay marketing giáo dục :
– Tiếp thị giáo dục – Chương 1: Nhập môn
– Tiếp thị giáo dục – Chương 2: Khách hàng và phân khúc thị trường
– Tiếp thị giáo dục – Chương 3: Môi trường kinh doanh tiếp thị giáo dục
– Tiếp thị giáo dục – Chương 4: Chiến lược Sản phẩm giáo dục
– Tiếp thị giáo dục – Chương 5: Chiến lược định giá sản phẩm giáo dục
– Tiếp thị giáo dục – Chương 6: Phân phối trong giáo dục
– Tiếp thị giáo dục – Chương 7: Chiến lược chiêu thị

Bạn có thể đặt mua sách online tại:
– nhà sách phương nam:
-Nhà sách Fahasha:
– Nhà sách NXB Báo tuổi trẻ:
– Website:

#giaoduc40 #marketinggiao #tiepthigiaoduc

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

3 responses to Tiếp thị giáo dục – Marketing giáo dục – Chương 1- phần 2

  1. tác giả rất thẳng thắng nói những điều ai cũng ngại nói! Đụng tới người thầy là đụng tới những phạm trù đạo đức rất phức tạp. Cám ơn tiếng nói đầu tiên của bạn!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *