TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG EM – LỚP 1 – melody| Nevis CenterBài hát: TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG EM
Sách giáo khoa Âm nhạc Lớp 1 – Chân trời sáng tạo

HỌC NHẠC ONLINE
Biên tập và thực hiện: Nevis Center

: Studio làm nhạc, hoà âm, phối khí…
+ Kí âm, viết bè, viết giai điệu…
+ Dạy piano, organ, xướng âm, nhạc lý cơ bản…
+ Hướng dẫn tập đàn online…
+ Chia sẻ tư liệu âm nhạc phục vụ học tập, giảng dạy âm nhạc..

Fanpage: Nevis Center
#chantroisangtao,#amnhac1,#tiengtrongtruongem

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

3 responses to TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG EM – LỚP 1 – melody| Nevis Center

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *