TIẾNG TRỐNG TRƯỜNG EM LỚP 1Bài hát: Tiếng trống trường em
Nhạc : Trần Thanh Tùng
Thơ : Hà Phương Loan
Sánh âm nhạc lớp 1 bộ Chân trời sáng tạo.
Nhạc Beat Thanhdaovts
Thể hiện bé: Minh Đức

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *