Tiếng Anh lớp 12 (SGK mới) – Giải đề thi học kì 1 (2020-2021) – Đề 05 – Phần 1* 2 bước đơn giản để được thầy hổ trợ học tiếng Anh trong các nhóm kín của thầy:
Bước 1: Bấm vào đường link của nhóm mà bạn muốn tham gia (có đường link ở bên dưới), sau đó bấm vào ô: “Tham gia nhóm”
Bước 2: Chuyển khoản lệ phí tham gia nhóm (40.000₫/ 6 tháng). Số tài khoản của thầy là: 0481000874888
(ngân hàng: Vietcombank, tên chủ tài khoản là: Đặng Long Linh.)
* Lưu ý quan trọng: trong phần nội dung chuyển khoản, nhớ ghi tên trên facebook của các bạn và tên nhóm mà các bạn muốn tham gia, để thầy biết, thầy cho các bạn vào đúng nhóm.
* Số điện thoại của thầy: 0983206280
* email của thầy là: [email protected]
* Dưới đây là đường link các nhóm của Mr. Long Linh
1. Tiếng Anh lớp 12 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng )

2. Tiếng Anh lớp 11 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

3. Tiếng Anh lớp 10 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

4. Tiếng Anh lớp 9 – HK1(lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

5. Tiếng Anh lớp 8 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

6. Tiếng Anh lớp 7 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

7. Tiếng Anh lớp 6 – HK1(lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

8. Tiếng Anh lớp 5 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

9. Tiếng Anh lớp 4 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

10. Tiếng Anh lớp 3 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

11. Luyện viết tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

12. Luyện đọc – dịch tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

13. Luyện nói tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

14. Luyện nghe tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

15. Học các thì trong tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

16. Làm bài từ đồng nghĩa – trái nghĩa tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

17. Tiếng Anh giao tiếp (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

18. Nhóm hỗ trợ lấy gốc tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

19. Làm bài viết lại câu tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

20. Nhóm hỗ trợ làm bài: tìm lỗi sai trong câu tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

21. Nhóm hỗ trợ thi Tốt Nghiệp THPT và đại học tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

22. Học cụm từ và thành ngữ tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

23. Nhóm Thi vào lớp 10 tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

24. Nhóm hỗ trợ tiếng Anh nâng cao (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

25. Phát âm và nhấn trọng âm trong tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

26. Học từ vựng tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

27. Đồng hành cùng Teens – chuyện học đường (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

28. Tiếng Anh lớp 12 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

29. Tiếng Anh lớp 11 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

30. Tiếng Anh lớp 10 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

31. Tiếng Anh lớp 9 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

32. Tiếng Anh lớp 8 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

33. Tiếng Anh lớp 7 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

34. Tiếng Anh lớp 6 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

35. Tiếng Anh lớp 5 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

36. Tiếng Anh lớp 4 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

37. Tiếng Anh lớp 3 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/giai-tri

One response to Tiếng Anh lớp 12 (SGK mới) – Giải đề thi học kì 1 (2020-2021) – Đề 05 – Phần 1

 1. * 2 bước đơn giản để được thầy hổ trợ học tiếng Anh trong các nhóm kín của thầy:

  Bước 1: Bấm vào đường link của nhóm mà bạn muốn tham gia (có đường link ở bên dưới)

  Bước 2: Chuyển khoản lệ phí tham gia nhóm (40.000₫/ 6 tháng). Số tài khoản của thầy là: 0481000874888

  (ngân hàng: Vietcombank, tên chủ tài khoản là: Đặng Long Linh.)

  * Lưu ý quan trọng: trong phần nội dung chuyển khoản, nhớ ghi tên trên facebook của các bạn và tên nhóm mà các bạn muốn tham gia, để thầy biết, thầy cho các bạn vào đúng nhóm.

  * Số điện thoại của thầy: 0983206280

  * email của thầy là: [email protected]

  * Dưới đây là đường link các nhóm của Mr. Long Linh

  1. Tiếng Anh lớp 12 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng )

  https://www.facebook.com/groups/1031731343979139

  2. Tiếng Anh lớp 11 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/677077379619747

  3. Tiếng Anh lớp 10 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/444942563204905

  4. Tiếng Anh lớp 9 – HK1(lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/689835881703435

  5. Tiếng Anh lớp 8 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/236697957970918

  6. Tiếng Anh lớp 7 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/892365284912442

  7. Tiếng Anh lớp 6 – HK1(lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/217404299992109

  8. Tiếng Anh lớp 5 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/746029433017486

  9. Tiếng Anh lớp 4 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/2766023150312130

  10. Tiếng Anh lớp 3 – HK1 (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/1037992586702659

  11. Luyện viết tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/443111553353480

  12. Luyện đọc – dịch tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/223527425917501

  13. Luyện nói tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/1013053085854418

  14. Luyện nghe tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/4230104973703728

  15. Học các thì trong tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/2596016167363251

  16. Làm bài từ đồng nghĩa – trái nghĩa tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/1110041749443769

  17. Tiếng Anh giao tiếp (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/827760571398925

  18. Nhóm hỗ trợ lấy gốc tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/725123971462151

  19. Làm bài viết lại câu tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/692255625010548

  20. Nhóm hỗ trợ làm bài: tìm lỗi sai trong câu tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/470207877336585

  21. Nhóm hỗ trợ thi Tốt Nghiệp THPT và đại học tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/417411989701984

  22. Học cụm từ và thành ngữ tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/223210639489322

  23. Nhóm Thi vào lớp 10 tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/212229503852962

  24. Nhóm hỗ trợ tiếng Anh nâng cao (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/116406423596618

  25. Phát âm và nhấn trọng âm trong tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/177430597401776

  26. Học từ vựng tiếng Anh (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/463503157979486

  27. Đồng hành cùng Teens – chuyện học đường (lệ phí tham gia: 40.000đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/223866895911443

  28. Tiếng Anh lớp 12 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/2864882273786712

  29. Tiếng Anh lớp 11 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/887958028643173

  30. Tiếng Anh lớp 10 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/702755753771322

  31. Tiếng Anh lớp 9 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/324934698674657

  32. Tiếng Anh lớp 8 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/706547856726581

  33. Tiếng Anh lớp 7 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/461445364846541

  34. Tiếng Anh lớp 6 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/1293919934320983

  35. Tiếng Anh lớp 5 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/2841658962742463

  36. Tiếng Anh lớp 4 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/427210931748070

  37. Tiếng Anh lớp 3 – HK2 (lệ phí tham gia: 40.000 đ / 6 tháng)

  https://www.facebook.com/groups/206196441212178

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *