TIẾNG ANH 8 – UNIT 11(CONT): TRAVELLING AROUND VIETNAMCác em sẽ nhận bài tập từ GVCN của lớp mình (qua zalo GVCN hoặc group lớp). Chú ý hoàn tất bài tập và nộp đúng thời gian quy định
1. Bài tập củng cố hạn chót là 16h30 ngày 02/05/2020
2. Bài luyện tập hạn chót là 14h30 ngày 03/05/2020

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/cong-nghe

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *