"Tiền ít" có tham gia đầu tư tài chính được hay không?🏆 Đăng ký chương trình ĐẦU TƯ THEO XU HƯỚNG:
🏆 Tham dự lớp học cơ bản MIỄN PHÍ cho người mới:
====================================================
🏆 Like Facebook:
🏁 Click Website:
🎬 Subcribe Youtube:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/o-to-xe-may-xe-khac

2 responses to "Tiền ít" có tham gia đầu tư tài chính được hay không?

  1. Theo tôi muốn thành công trong đầu tư cần phải có tiền ít nhất (5000-7000)$ làm học phí và chọn đúng trường để học kiến thúc đúng và rèn luyện kỹ năng đầu tư (giao dịch, quản trị vốn, quản trị tâm lý) trong thời lượng khoảng 5000-1000 giờ. Có thể trãi qua 7 lần thua lỗ "7 lần bại – thất bại" thì mới có khả năng thành công. Theo trãi nghiệm của tôi thì mọi người có thể bắt đầu tài khoản 500$ là được, nhớ cần quản trị vốn chặt chẻ – Đây là ý kiến cá nhân, không phải là lời khuyên đầu tư!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *