Tích phân xác định (phần 2), công thức Newton-Leibniz, sửa đề thi giữa học kỳ 1 năm học 2012-2013Bài giảng này thuộc môn Vi tích phân 1C (Giải tích hàm một biến, Calculus 1), trình bày về tích phân xác định (phần 2). Trọng tâm là công thức Newton-Leibniz, và áp dụng để tính tích phân xác định. Nửa sau bài giảng sửa đề thi giữa học kỳ 1, môn vi tích phân 1C năm học 2012-2013.
Video này quay lại bài giảng dành cho sinh viên năm thứ 1 của khoa Sinh học-Công nghệ sinh học, phải học online các tuần cuối của học kỳ 1 năm học 2020-2021 do sinh viên phải nghỉ học vì dịch bệnh covid.
(Bài giảng cho lớp 20SHH1, sáng thứ 2, ngày 14/12/2020).
#nvthuy #tichphanxacdinh #dethivitichphan

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *