THVL | Chuyển đổi cơ cấu cây trồng nâng cao thu nhập cho nông dânThực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, thời gian qua tỉnh Vĩnh Long đã chỉ đạo các địa phương tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế, xây dựng nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, gắn với bảo vệ môi trường nhằm cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương.
Mọi đóng góp để chương trình hoàn thiện hơn vui lòng liên hệ:
Website:

YouTube:
Facebook:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/nong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *