THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: ĐIỀU CHỈNH, THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 64/2008Ngày 23/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo Bộ Tài chính khẩn trương chủ trì xây dựng nghị định thay thế Nghị định số 64/2008 về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện…

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

One response to THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ: ĐIỀU CHỈNH, THAY THẾ NGHỊ ĐỊNH 64/2008

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *