Thủ tướng chỉ thị Việt Nam 'cách ly toàn xã hội' trong 15 ngày#cachly #covid19 #corona
Việt Nam ‘cách ly toàn xã hội’ trong 15 ngày từ 0h ngày 1/4/2020
31/3, Thủ tướng ban hành Chỉ thị số 16 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là yêu cầu cách ly toàn xã hội trong vòng 15 ngày kể từ 0h ngày 1/4 trên phạm vi toàn quốc.
Theo đó, toàn dân thực hiện nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình, thôn bản cách ly với thôn bản, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh.

───────────────────
☞Nếu có bất kì vấn đề gì liên quan đến bản quyền,
xin hãy liên hệ Email: [email protected]
───────────────────
© Copyright by Giải trí tổng hợp TQĐ ☞ Do not Reup
───────────────────
Thank for watching !

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *