Thủ tục tự công bố bao bì thực phẩm nhập khẩuHướng dẫn thực hiện tự công bố bao bì thực phẩm nhập khẩu chỉ từ 03 – 07 ngày.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

One response to Thủ tục tự công bố bao bì thực phẩm nhập khẩu

  1. cảm ơn bài viết của FOSI về công bố bao bì. công ty chúng tôi đang cần những thông tin này.
    FOSI làm ơn cho chúng tôi hỏi để công bố bao bì thực phẩm thì cơ sở có cần giấy chứng nhận An toàn thực phẩm để sản xuất bao bì không?
    Xin cảm ơn FOSI

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *