Thủ tục làm căn cước công dân năm 2020 như thế nào?Thủ tục làm căn cước công dân năm 2020 như thế nào?
Bước 1:
– Nếu khai theo mẫu trên trang Thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến thì lựa chọn ngày, tháng, năm làm thủ tục và gửi đến cơ quan quản lý Căn cước công dân nơi đăng ký thường trú ngay trên trang Thông tin điện tử;
-Nếu trực tiếp đến Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh làm thủ tục thì nộp cho cán bộ tiếp nhận
Bước 2:
– Cán bộ tiếp nhận sẽ kiểm tra, đối chiếu thông tin trong Tờ khai và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được kết nối để xác định chính xác người cần cấp thẻ và thống nhất các nội dung thông tin về công dân;
– Nếu cơ sở dữ liệu chưa đi vào vận hành thì công dân xuất trình Sổ hộ khẩu; Nếu thông tin trên Sổ hộ khẩu không đủ hoặc không thống nhất với Tờ khai thì công dân xuất trình Giấy khai sinh, Chứng minh nhân dân cũ hoặc các giấy tờ hợp pháp khác…
Bước 3: Chụp ảnh, thu thập vân tay, đặc điểm nhận dạng để in trên Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân và thẻ Căn cước công dân
Bước 4: Cấp giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì được yêu cầu bổ sung, hoàn thiện
Bước 5: Cấp giấy xác nhận số Chứng minh nhân dân (nếu có) và trả thẻ Căn cước công dân theo thời gian, địa điểm trong giấy hẹn.
————————————————–
Mọi người nhớ ĐĂNG KÝ kênh đề theo dõi các video tiếp theo.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *