Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoàiThủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
1/ Đối tượng đăng ký khai sinh.
Theo quy định của điều 35 Luật hộ tịch 2014 trong các trường hợp sau đăng ký khai sinh cho trẻ em sinh ra tại Việt Nam như sau:
– Có cha và mẹ là người nước ngoài, hiện đang cư trú tại Việt Nam
– Có cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài (trường hợp người mẹ cư trú tại Việt Nam).
– Có cha hoặc mẹ là người nước ngoài còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt Nam.
– Có cha hoặc mẹ là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (sử dụng hộ chiếu nước ngoài) còn người kia là công dân Việt Nam đang cư trú tại Việt nam
2/ Hồ sơ đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài.
Thành phần hồ sơ gồm:
1/ Tờ khai đăng ký
2/ Giấy chứng sinh hoặc giấy tờ thay thế giấy chứng sinh.
3/ Giấy chứng nhận kết hôn của cha mẹ trẻ (nếu có).
4/ Giấy tờ chứng minh nơi cư trú của cha hoặc mẹ
5/Giấy thỏa thuận của cha và mẹ về việc chọn quốc tịch cho con (Trong trường hợp cha, mẹ chọn quốc tịch nước ngoài cho con, thì phải có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước mà người nước ngoài là công dân về việc chọn quốc tịch cho con là phù hợp với pháp luật của nước đó)
3/ Trình tự thực hiện
Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
(đã nêu ở phần hồ sơ đăng khai sinh có yếu tố nước ngoài).
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa của UBND cấp huyện nơi cư trú của cha hoặc mẹ thực hiện đăng ký khai sinh
Chuyên viên tiếp nhận và kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ:
– Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, trả hồ sơ đề nghị công dân bổ sung hồ sơ theo quy định.
– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ,Công chức làm công tác hộ tịch tiếp nhận và ghi vào Sổ hộ tịch, ghi phiếu biên nhận và phiếu hẹn công dân, hướng dẫn nộp lệ phí.
Trường hợp trẻ em có quốc tịch nước ngoài thì không ghi nội dung số định danh cá nhân của người được đăng ký khai sinh vào Sổ hộ tịch.
Công chức làm công tác hộ tịch, người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả tại nơi đã nộp hồ sơ. Người nhận kết quả trình phiếu hẹn, trường hợp uỷ quyền, người được uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền (Giấy uỷ quyền phải được chứng thực theo quy định của pháp luật) và có chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân của người được uỷ quyền.
Trong ngày làm việc, sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (nếu hồ sơ được nhận sau 15 giờ thì trả kết quả trong ngày làm việc tiếp theo)
Lưu ý: Trong vòng 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha, mẹ có trách nhiệm đi khai sinh cho con.

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

One response to Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *