Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như thế nào?THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH 2019
1/ Chuẩn bị hồ sơ
Thành phần hồ sơ bao gồm:
• Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
• Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh
• Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình;
• Bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh đối với trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập.
2/Trình tự thực hiện:
• Cá nhân hoặc nhóm cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh đến cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh. Kèm theo Giấy đề nghị phải có các văn bản được nêu tại Thành phần hồ sơ.
• Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận.
3. Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
4. Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): 100.000 đồng/lần
5/ Nhận kết quả
• Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, nếu có đủ các điều kiện sau đây:
a. Ngành, nghề kinh doanh không thuộc danh mục ngành, nghề cấm kinh doanh;
b. Tên hộ kinh doanh dự định đăng ký phù hợp quy định
c. Nộp đủ lệ phí đăng ký theo quy định.
• Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho người thành lập hộ kinh doanh.
Tham khảo tại:

Xem thêm các bài viết Hành Chính và Dịch Vụ: https://gizmondolive.com/category/hanh-chinh-va-dich-vu

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *