Thống nhất kiến nghị Thủ tướng về việc tiếp tục thực hiện "cách ly xã hội"Bộ y tế thống nhất kiến nghị thủ tướng chính phủ về việc cách ly xã hội trong cuộc họp sáng ngày 15.4.2020

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *