Thời Sự Nước Úc – 17/04/2020 – Chủ Tịch CĐNVTD/NSW Paul Huy NguyễnChương trình “Thời Sự Nước Úc” do Đài truyền hình Vietface TV Australia thực hiện.
Các gói hỗ trợ của Chính Phủ AUSTRALIA trong mùa đại dịch COVID19 Coronavirus.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *