Thiết kế chế tạo máy CNC 4 trục 2 trục đục đầu tượng kết hợp đục phẳngThông tin chi tiết tại web:
MỤC LỤC
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ MÁY CÔNG CỤ CNC……………………..…….10
I. GIỚI THIỆU VỀ MÁY CÔNG CỤ CNC……………………………………10
1.1 Sơ lược về máy CNC và quá trình phát triển………………………………..……10
1.2 Cơ sở của máy CNC………………………………………………………………….11
1.3.Đặc điểm và phân loại……………………………………………………………….12
II. Nguyên lý vận hành của máy công cụ điều khiển số………………………12
2.1 Chương trình gia công một chi tiết………………………………………………….12
2.2 Khối điều khiển…………………………………………………………………………13
2.3 Điều khiển logic………………………………………………………………………..13
2.4 Cấu trúc các khối chức năng của hệ………………………………………………..13
III.Hệ thống tính toán và điều khiển……………………………………………14
3.1 Khái niệm và phân loại……………………………………………………………….14
3.2 Chuẩn bị chương trình điều khiển cho hệ CNC…………………………………..15
3.2.1 Chuẩn bị chương trình bằng tay………………………………………………..15
3.2.2 Chuẩn bị chương trình từ máy vi tính………………………………………….15
3.3 Cấu trúc hệ điều khiển CNC………………………………………………………….17
3.4 Hệ DNC………………………………………………………………………………….18
3.5 Hệ thống gia công linh hoạt FMS……………………………………………………18
CHƯƠNG 2: MÁY CNC 4 TRỤC 2 ĐẦU TƯỢNG KẾT HỢP ĐỤC PHẲNG
Giới thiệu chung máy CNC 4 trục 2 đầu tượng kết hợp đục phẳng…….19
II. CẤU TẠO VÀ CHỨC NĂNG CỦA MÁY:………………………………..23
1.Cấu tạo máy……………………………………………………………………..…23
1.1 Tủ điện…………………………………………………………………………24
1.2 Actomat………………………………………………………………………..25
1.3 Khởi động từ 3 pha…………………………………………………………..25
1.4 Nguồn 24v…………………………………………………………………….26
1.5 Timer…………………………………………………………………………..27
1.6 Rơle……………………………………………………………………………28
1.7 Cầu đấu dây………………………………………………………………….29
1.8 Bộ điều khiển…………………………………………………………………30
1.9 Driver…………………………………………………………………………31
1.10 Biến tần……………………………………………………………………..32
2 Chức năng của máy………………………………………………………………33
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ MÁY CNC 4 TRỤC 2 ĐẦU TƯỢNG KẾT HỢP ĐỤC PHẲNG
THIẾT KẾ HỆ THỐNG CƠ KHÍ……………………………………………..34
3.1 Thiết kế chi tiết…………………………………………………………………………34
3.1.1 Thiết kế trục Z………………………………………………………………………..35
3.1.1.1 Tính toán chọn trục vít me……………………………………………………35
3.1.1.2 Tính toán đường dẫn hướng cho trục Z……………………………………..41
3.1.1.3 Tính chọn động cơ……………………………………………………………..44
3.1.2 Thiết kế trục Y……………………………………………………………………….46
3.1.2.1 Tính toán chọn trục vít me…………………………………………………….46
3.1.2.2 Tínhchọn ray dẫn hướng trục Y……………………………………………….52
3.1.2.3Tính chọn động cơ……………………………………………………………….54
3.1.3 Thiết kế trục X………………………………………………………………57
3.1.3.1 Tính toán chọn thanh răng bánh rang……………………………………57
a. Tính toán bánh rang………………………………………………………….57
b. Thông số của cặp bánh răng thanh rang…………………………………59
3.1.3.2 Tính chọn ray dẫn hướng trục X……………………………………………60
3.1.3.3 Tính chọn động cơ……………………………………………………………63
đồ án cơ khí, đồ án tốt nghiệp cơ khí, hướng dẫn đồ án cơ khí, đồ án chuyên ngành cơ khí, bài tập lớn công nghệ chế tạo máy, bài tập lớn môn học cơ khí, đồ án điện tử, luận văn kỹ thuật
Chúc các bạn học tập tốt & thành công! Và đạt điểm cao nhé!

Xem thêm các bài viết Công Nghiệp: https://gizmondolive.com/category/cong-nghiep

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *