Thiền định giúp đoạn trừ chấp thủ năm uẩn | TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền |Thiền Viện Vạn HạnhBắt đầu cho thời khóa Hướng dẫn thiền, tổ chức vào mỗi sáng Chủ nhật tại TV Vạn Hạnh từ 7g đến 8g, TT. Thích Tâm Hạnh đã giảng về Sự chấp thủ của năm uẩn và con đường để loại trừ là Thiền định

#ThichTamHanh #HuongDanThien #NamUan

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

2 responses to Thiền định giúp đoạn trừ chấp thủ năm uẩn | TT. Thích Tâm Hạnh Hướng Dẫn Thiền |Thiền Viện Vạn Hạnh

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *