THÍCH HIỀN THỦ I Kinh Pháp Cú lược giải – 02Kinh Pháp Cú là bộ kinh được nhiều dịch giả quan tâm lưu ý, nhiều hành giả sử dụng, được dịch rá nhiều ngôn ngữ và cũng có nhiều bản dịch nhất trong tất đại tạng giáo lý Đức Thế Tôn.
Kinh Pháp Cú khởi nguyên được kết tập trên dưới 1000 bài kệ, nhưng qua truyền thừa chỉnh lý theo thời gian, hiện nay còn lại 423 bài kệ, được chia làm 26 phẩm.
1. Phẩm song yếu: có 20 câu bao gồm các nối dung phạn diện đối nghịch nhau như: tốt xấu. thiện ác, đúng sai … được biểu hiện qua những hành động chính bản thân mình tạo nên và thọ nhận kết quả từ những hành động đấy.
2. Phẩm không phóng dật (bất khinh suất): có 12 câu, gồm những câu khuyến khích hành thiện, nhắc nhở khai thị, cảnh báo của việc giữ gìn thiện tâm, phát huy thiện tâm, ghi nhớ lấy bản thân đang làm gì? Kết quả thế nào?
3. Phẩm tâm: Có 11 câu, gồm những câu khuyên dạy chúng ta nên giữ vững tâm, khắc phục tư tưởng xấu, khuyên chúng ta nên hướng tâm về điều thiện và xa lánh những điều bất thiện, hầu đem lại sự an vui cho chính mình.
4. Phẩm hoa: Có 16 câu, lấy hoa làm chủ đề với ngụ ý so sánh hoa với đời sống chánh hạnh của người đệ tử Phật.
5. Phẩm người ngu: Có 16 câu, nêu lên tính chất của người ngu dại.
6. Phẩm hiền trí: Có 14 câu, nêu lên tính chất cao quí của người hiền trí, rất có ích cho chúng ta khi được gần gũi học hỏi với những người ấy, trái ngược với người ngu dại.
7. Phẩm a la hán: Có 10 câu, gồm những câu nêu lên những đức hạnh của những bậc đã đoạn tận mọi lậu hoặc, đó là bậc “Ứng Cúng – đáng cúng dường”, “Vô Sinh – diệt trừ mọi thằng thúc trói buộc trí tuệ và chứng ngộ Níp Bàn không còn tái sanh nữa.
8. Phẩm ngàn: Có 16 câu với nội dung chánh yếu cần nắm bắt là đức Phật khuyến khích chúng ta nên tầm cầu chất lượng tu tập hơn là số lượng trau giồi về phần phẩm tu hơn lượng tu.
9. Phẩm ác: Có 13 câu, nêu lên lợi ích trong việc gìn giữ tâm cho được thiện lành và nên xa lánh điều ác xấu. Hãy tránh xa điều ác, như chúng ta lánh xa một con đường nguy hiểm, không nên xem thường điều ác.
10. Phẩm hình phạt: Có 17 câu, gồm những câu khuyến khích chúng ta tuyệt đối ôn hòa, không nên gây tổn hại bất luận một chúng sanh nào. Tầm cầu hạnh phúc cho mình và cho người không qua gậy gộc và hình phạt gây tổn hại người. Người Phật tử phải biết, trước hết phải giữ lấy hạnh khiêm tốn, tự chế lấy mình, nghiêm trì trau giồi giới đức, và tiêu trừ mọi khổ đau.
“Chúng sanh cầu an lạc,
Ai dùng trượng hại người,
Để tìm lạc cho mình,
Đời sau không được lạc.”

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

One response to THÍCH HIỀN THỦ I Kinh Pháp Cú lược giải – 02

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *