TheBank Assurance- Thương Hiệu Bảo Hiểm Công Nghệ tiên phong tại Việt NamTheBank Assurance (TBA) là thương hiệu phát triển bởi Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông SAMO hoạt động theo mô hình đại lý tổ chức bảo hiểm với sứ mệnh là nâng tầm người Đại lý bảo hiểm tại Việt Nam thành những chuyên gia tài chính.
Tầm nhìn của TBA là trở thành nền tảng phân phối bảo hiểm bằng công nghệ hàng đầu Việt Nam và trong Khu vực.
W:

#TBA #Bạn_sẽ_cần_tôi #Tôi_luôn_vì_bạn

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *