Thẻ nhân viên Viễn Đông – Các tính năng tích hợpGiới thiệu thẻ nhân viên và cách sử dụng các tính năng tích hợp sẵn.
00:00 1. Tra cứu thông tin nhân viên
00:13 2. Mượn sách trong Thư viện – Vì cộng đồng
00:26 3. Check-in ghi nhận thành tích hoạt động chạy bộ
+ 00:33 Check-in
+ 00:44 Ghi nhận thời gian & số vòng (thành tích)
01:12 4. Tính năng thanh toán nội bộ: Máy bán hàng tự động.
+ 01:22 Nạp tiền
+ 01:35 Mua hàng
+ 01:45 Kiểm tra số dư
5. Thanh toán máy iPOS nhà hàng.
__________________________________________________
Lưu ý:
– Tra cứu các thông tin nhân viên như:
+ Thông tin cá nhân
+ Điểm đào tạo, điểm cống hiến, điểm văn hóa…
+ Lương, chạy bộ…
– Mã số nạp tiền tại máy bàn hàng tự động: 69

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *