THẾ HỆ MINH KHAI: NGỌN TRIỀU VÀ CHÂN SÓNGThe Factory chia sẻ với bạn video ghi lại buổi trò chuyện với Tiến sĩ Bùi Trân Phượng – ‘Thế hệ Minh Khai: Ngọn triều và chân sóng’ đã diễn ra vào tháng Tám vừa qua.

Trong buổi nói chuyện, Tiến sĩ Bùi Trân Phượng – người say mê với công cuộc xây dựng nền giáo dục và nghiên cứu lịch sử cận hiện đại việt Nam, đặc biệt là lịch sử của phụ nữ Việt Nam – sẽ không chỉ giới thiệu chung về ‘làn sóng nữ quyền thứ nhất’ của Việt Nam hiện đại, mà còn tập trung vào một trong những thế hệ tiêu biểu của làn sóng này, trong đó, Nguyễn Thị Minh Khai là một trong những gương mặt nổi bật nhất.

Đọc thêm thông tin về chương trình tại đây:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *