THỂ DỤC 6 – TIẾT 43 – ĐÁ CẦU (Tiết 1)• NGÀY GIẢNG: 23/04/2020
• GIÁO VIÊN DẠY: Dương Thị Kim Ngọc
• PHIẾU XÁC NHẬN HỌC ONLINE:
• Email: [email protected]
• Website:

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/am-thuc

29 responses to THỂ DỤC 6 – TIẾT 43 – ĐÁ CẦU (Tiết 1)

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *