Thấy rõ Nhân Quả sờ sờ trước mắt qua 10 điều người xưa dạyThấy rõ Nhân Quả sờ sờ trước mắt qua 10 điều người xưa dạy Sư cô Hương Nhũ, Hòa Thượng Thích Trí Quảng, Sư Ông An Lạc Hạnh, Thầy Thích Thiện …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

8 responses to Thấy rõ Nhân Quả sờ sờ trước mắt qua 10 điều người xưa dạy

  1. Nam Mô Bổn Sư,Thích Ca, con cũng muốn đi tu,vì cuộc đời này tất cả đều trở về với cát bụi

  2. Con cam on Su Co huong nhu. Su Co giang Phap hay lam a.
    Con chuc su Co manh khoe, an lac, tinh tan, tren con đuong Hoang Phap chung sinh.
    ADiĐaPhat.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *