Thay đổi thói quen chỉ trích – chê bai – SC. Giác Lệ Hiếu76. Thay đổi thói quen chỉ trích – chê bai – SC. Giác Lệ Hiếu

#GiacLeHieu #DaoPhatNgayNayHanQuoc #ChiTrich #CheBai #ThoiQuen

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/khoe-dep

19 responses to Thay đổi thói quen chỉ trích – chê bai – SC. Giác Lệ Hiếu

 1. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật🙏🙏🙏Dạ chúng con xin tri ân bài giảng này của Sư Cô thật ý nghĩa và quá hay Sư Cô ah…Dạ con mong sao cho những người có tánh hay chê bai, chỉ trích,hay tam sao thất bản… thì hãy được xem,được nghe những lời Sư Cô giảng mà họ tỉnh ngộ lại là con mừng lắm Sư Cô ah….Dạ riết con cũng không dám tiếp xúc với ai hết Sư Cô ah🙏😩Dạ vì con có sống tốt,hay làm điều gì cũng không vừa ý ai hết😩con cũng không hiểu tại sao? 😩😩😩 Nam Mô A Di Đà Phật.Dạ con xin cảm ơn Sư Cô,và con kính chúc Sư Cô Pháp Thể Khinh An-Chúng Sanh Dị Độ.Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát🙏🙏🙏💐

 2. – NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
  – NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.
  YOU ARE AMAZING!
  I LOVE YOU!
  THANK YOU!
  – NAM MÔ TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC THẾ GIỚI ĐẠI TỪ ĐẠI BI A DI ĐÀ PHẬT. 😊😊😊🙏🙏🙏

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *