Thao tác thanh toán bằng thẻ MCC OnlineSau khi lái xe kết thúc hành trình, nhập thông tin cuốc khách và tiến hành thanh toán. Trên máy MPOS sẽ yêu cầu quẹt thẻ, thực hiện quẹt và thanh toán

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/tai-chinh-ngan-hang-bao-hiem

2 responses to Thao tác thanh toán bằng thẻ MCC Online

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *