Thanh tra các doanh nghiệp trốn đóng BHXHBHXH Việt Nam vừa đề nghị BHXH tỉnh, thành phố, chậm nhất đến ngày 31-12-2019 hoàn thành việc rà soát, khai thác, phát triển số người tham gia BHXH …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/moi-truong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *