Thánh Lễ Toàn Quốc Cầu Nguyện Cho Dịch Covid 19 kết thúc, lúc 10h30 04/04/2020 tại GX Võ DõngMVTT Hạt Gia Kiệm

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *