TĐ:3238- Sự đáng sợ của “Tập khí”TĐ:3238- Sự đáng sợ của “Tập khí”
Danh sách phát:[3201~3400]
Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ]
*Trích đoạn : Tịnh Độ Đại Kinh, giải diễn nghĩa : tập, 206
*Thời gian từ: 00h39:13:15 – 00h42:34:13
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)

Nguồn Hoa Ngữ:
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4

Bài giảng:
Vì thế nếu quí vị hỏi bây giờ tôi học Phật, lúc nào tôi mới thành Phật? Quí vị không nên hỏi người khác, hỏi bản thân quí vị, chỉ có bản thân quí vị biết. Lúc nào chịu buông bỏ thì lúc đó liền thành tựu. Không buông được thì sao? Không buông được thì làm việc lục đạo luân hồi. Đây là điều Bồ Tát nói với chúng ta, không buông được thì tiếp tục làm việc lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi khổ!

Chúng ta muốn buông bỏ, nó thực sự không buông bỏ được. Nguyên nhân là gì vậy? Đây gọi là tập khí. Tập khí rất đáng sợ! Khổng Tử từng nói, nói những tập khí này cho chúng ta, nói thói quen: gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Quí vị không hay không biết tự nhiên nhiễm phải những tập khí này, liền trở thành thói quen của quí vị. Trong tập khí này có thiện có ác. Nhiễm phải tập khí thiện thì trong lục đạo đây là quả báo ba đường thiện. Nhiễm phải những tập khí xấu, đó chính là quả báo trong ba đường ác. Giáo dục cũng chính là từ đây mà hưng khởi lên. Vì sao phải dạy? Nếu như không dạy thì càng ngày nhiễm sẽ càng sâu, không dễ quay trở lại. Những lỗi của chúng ta ngày nay chính là tập khí bất thiện nhiều quá, nghiêm trọng quá, quay trở lại không được. Phiền phức là ở điểm này vậy. Nên nói: “nhỏ tập thành thiên tánh, thói quen thành tự nhiên”. Dạy, dạy từ lúc nào? Từ nhỏ đã dạy rồi. Thói quen đã tập thành rồi, thì không dễ dạy nữa. Đã dưỡng thành, cổ nhân cũng có câu nói rằng “giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời”. Đó không phải là bản tánh của họ, mà là tập tánh. Tập tánh này khó dời. Họ đã thành tự nhiên rồi, thành thói quen rồi.

Đọc thêm …

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

12 responses to TĐ:3238- Sự đáng sợ của “Tập khí”

  1. 3238- Sự đáng sợ của “Tập khí”

    00h39:13:15 – 00h42:34:13

    Vì thế nếu quí vị hỏi bây giờ tôi học Phật, lúc nào tôi mới thành Phật? Quí vị không nên hỏi người khác, hỏi bản thân quí vị, chỉ có bản thân quí vị biết. Lúc nào chịu buông bỏ thì lúc đó liền thành tựu. Không buông được thì sao? Không buông được thì làm việc lục đạo luân hồi. Đây là điều Bồ Tát nói với chúng ta, không buông được thì tiếp tục làm việc lục đạo luân hồi, lục đạo luân hồi khổ!

    Chúng ta muốn buông bỏ, nó thực sự không buông bỏ được. Nguyên nhân là gì vậy? Đây gọi là tập khí. Tập khí rất đáng sợ! Khổng Tử từng nói, nói những tập khí này cho chúng ta, nói thói quen: gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Quí vị không hay không biết tự nhiên nhiễm phải những tập khí này, liền trở thành thói quen của quí vị. Trong tập khí này có thiện có ác. Nhiễm phải tập khí thiện thì trong lục đạo đây là quả báo ba đường thiện. Nhiễm phải những tập khí xấu, đó chính là quả báo trong ba đường ác. Giáo dục cũng chính là từ đây mà hưng khởi lên. Vì sao phải dạy? Nếu như không dạy thì càng ngày nhiễm sẽ càng sâu, không dễ quay trở lại. Những lỗi của chúng ta ngày nay chính là tập khí bất thiện nhiều quá, nghiêm trọng quá, quay trở lại không được. Phiền phức là ở điểm này vậy. Nên nói: “nhỏ tập thành thiên tánh, thói quen thành tự nhiên”. Dạy, dạy từ lúc nào? Từ nhỏ đã dạy rồi. Thói quen đã tập thành rồi, thì không dễ dạy nữa. Đã dưỡng thành, cổ nhân cũng có câu nói rằng “giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời”. Đó không phải là bản tánh của họ, mà là tập tánh. Tập tánh này khó dời. Họ đã thành tự nhiên rồi, thành thói quen rồi.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *