TĐ:1698-Học Phật phải “thực hành & ấn chứng” | sách giáo khoa vật lý 12 downloadTĐ:1698-Học Phật phải “thực hành & ấn chứng”
Danh sách phát:1601~1800]
Danh sách phát:1401~1600]
Danh sách phát:1201~1400]
Danh sách phát:[1101~1200]
Danh sách phát:[0901~1100]
Danh sách phát:[701~900]
Danh sách phát:[501~700]
Danh sách phát:[301~500]
Danh sách phát:[001~300]

Danh sách phát~1: [Trọn bộ 02-039- 001~300]

Danh sách phát~2: [Trọn bộ 02-039- 301~600]

Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không
Tịnh Độ Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa:
[Tinh Hoa Khai Thị 菁華開示 ] Trích đoạn:TĐĐK ~ tập, 146
Thời gian từ: 00h38:12:05 – 00h42:25:28
OneDrive-Download (Audio) (pháp âm)
Text (văn bản,tài liệu) Video (Phim)

Nguồn Hoa Ngữ:
Download Video‎‎‎‎‎‎(Phim)‎‎‎‎‎‎ Hoạt Hình 3D ‎‎‎‎‎‎‎[Thiên Đình Tiểu Tử 01~13 (14~26 tập còn tiếp)- Phụ đề Việt ngữ]‎‎‎‎‎‎‎.mp4

{Có thể chặn quảng cáo video – ngay cả trên Facebook và YouTube}
BẠN MUỐN CHẶN QUẢNG CÁO VÀ TẮT THEO DÕI TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG?
ỨNG DỤNG TRÌNH DUYỆT ADBLOCK

Bài giảng:
Các nhà khoa học cận đại nói với chúng ta về nghiên cứu vật lý thái không, họ phát hiện một vấn đề. Nghĩa là chúng ta hiện nay có thể quan sát đến thái không, trên thực tế chỉ là 10% của thái không có thể thăm dò được, còn 90% không nhìn thấy, không có. Họ nói điều này chúng ta nghe hiểu, cũng chính là nói họ có thể nhìn thấy đều là tướng phần, không có tướng họ không nhìn thấy được, đó là gì? Mười pháp giới có tướng, cõi thật báo trang nghiêm của Chư Phật Như Lai vẫn có tướng, ở đâu không có tướng? Thường tịch quang không có tướng, họ không nhìn thấy, 90% đã trở về thường tịch quang. Thường tịch quang có thể hiện tướng chăng? Có thể, chúng sanh có cảm, họ liền hiện tướng. Khi chúng sanh không có cảm, họ lại trở về thường tịch quang. Tất cả pháp đều từ thường tịch quang hiển lộ ra, sau đó lại trở về thường tịch quang, đến thường tịch quang là không thấy nữa. Thường tịch quang không phải vật chất, cũng không phải tinh thần. Nhưng hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều từ nó sanh ra, nó có thể sanh ra vạn pháp. Bởi thế vấn đề khoa học không thể giải quyết, vấn đề triết học không thể giải quyết, trong Phật pháp đều có, nói một cách viên mãn. Phật pháp là khoa học, không phải mê tín.
Phật không nói: Ta nói như vậy, quý vị phải tin ta, không phải như vậy. Yêu cầu của Phật là sau khi nói với quý vị xong, bản thân ta phải thân chứng. Quý vị xem tín giải mới đến hành chứng, chứng mới là của chúng ta, mới được thọ dụng. Nếu ta không thể chứng được, thì không được thọ dụng, những gì ta có thể hiểu được là của người khác, của Thế Tôn, của tất cả Chư Phật, của tất cả pháp thân Bồ Tát, là của họ.
Chúng ta khởi tâm động niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều tồn tại, nói cách khác, chúng ta vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Dùng tâm thái này học Phật, khiến cho Phật pháp biến thành học thuật. Đây là Phật học, không phải là học Phật, học Phật phải hành chứng. Có tín giải không phải học Phật, hành chứng mới thật sự học Phật, chúng ta phải hiểu rõ điều này., sách giáo khoa vật lý 12 download.

Xem thêm các bài viết Giáo Dục: https://gizmondolive.com/category/giao-duc

4 responses to TĐ:1698-Học Phật phải “thực hành & ấn chứng” | sách giáo khoa vật lý 12 download

  1. 1698-Học Phật phải “thực hành & ấn chứng”

    00h38:12:05 – 00h42:25:28

    Các nhà khoa học cận đại nói với chúng ta về nghiên cứu vật lý thái không, họ phát hiện một vấn đề. Nghĩa là chúng ta hiện nay có thể quan sát đến thái không, trên thực tế chỉ là 10% của thái không có thể thăm dò được, còn 90% không nhìn thấy, không có. Họ nói điều này chúng ta nghe hiểu, cũng chính là nói họ có thể nhìn thấy đều là tướng phần, không có tướng họ không nhìn thấy được, đó là gì? Mười pháp giới có tướng, cõi thật báo trang nghiêm của Chư Phật Như Lai vẫn có tướng, ở đâu không có tướng? Thường tịch quang không có tướng, họ không nhìn thấy, 90% đã trở về thường tịch quang. Thường tịch quang có thể hiện tướng chăng? Có thể, chúng sanh có cảm, họ liền hiện tướng. Khi chúng sanh không có cảm, họ lại trở về thường tịch quang. Tất cả pháp đều từ thường tịch quang hiển lộ ra, sau đó lại trở về thường tịch quang, đến thường tịch quang là không thấy nữa. Thường tịch quang không phải vật chất, cũng không phải tinh thần. Nhưng hiện tượng vật chất, hiện tượng tinh thần đều từ nó sanh ra, nó có thể sanh ra vạn pháp. Bởi thế vấn đề khoa học không thể giải quyết, vấn đề triết học không thể giải quyết, trong Phật pháp đều có, nói một cách viên mãn. Phật pháp là khoa học, không phải mê tín.

    Phật không nói: Ta nói như vậy, quý vị phải tin ta, không phải như vậy. Yêu cầu của Phật là sau khi nói với quý vị xong, bản thân ta phải thân chứng. Quý vị xem tín giải mới đến hành chứng, chứng mới là của chúng ta, mới được thọ dụng. Nếu ta không thể chứng được, thì không được thọ dụng, những gì ta có thể hiểu được là của người khác, của Thế Tôn, của tất cả Chư Phật, của tất cả pháp thân Bồ Tát, là của họ.

    Chúng ta khởi tâm động niệm, vọng tưởng phân biệt chấp trước đều tồn tại, nói cách khác, chúng ta vẫn trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Dùng tâm thái này học Phật, khiến cho Phật pháp biến thành học thuật. Đây là Phật học, không phải là học Phật, học Phật phải hành chứng. Có tín giải không phải học Phật, hành chứng mới thật sự học Phật, chúng ta phải hiểu rõ điều này.

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *