Tây Ninh: Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 04, 07, 09Ngày 10.12, Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 04, Chỉ thị số 07 và Chỉ thị số 09 của Bộ Công an.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/phim

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *