Tàu khách QT1 phi nhanh qua chắn Núi Đôi, Sóc Sơn lên Thái Nguyên.

Nguồn: https://gizmondolive.com/

Xem thêm bài viết khác: https://gizmondolive.com/category/van-tai

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *