Tập huấn chính sách IPS | Thể chế và Quy trình chính sách ở Việt Nam | TS. Nguyễn Sĩ Dũng (P5)THỂ CHẾ & QUY TRÌNH CHÍNH SÁCH Ở VIỆT NAM – TS. NGUYỄN SĨ DŨNG
Phần 5: Một số vấn đề của quy trình chính sách

Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho nhà báo là hoạt động được tài trợ bởi Quỹ Song Phương Anh Việt, Bộ Ngoại giao Anh và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) trực tiếp thực hiện.
Hướng dẫn sử dụng khóa học:

Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS)
Website: | Email: [email protected]
Fanpage:

Xem thêm các bài viết Thông Tin và Truyền Thông: https://gizmondolive.com/category/thong-tin-va-truyen-thong

No comments yet, be the first!

Comments

Your email address will not be published. Required fields are marked *